วันอังคาร , 2 สิงหาคม 2022

สายตรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย

ข้อมูลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย

สายตรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย

แพทย์หญิงเรียมใจ พลเวียง

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย

ข้อมูลการติดต่อ

อีเมล :  riamjai113@yahoo.com

โทร : O81-O563O21

ติดต่อสำนักงาน

ห้องผู้อำนวยการ ชั้น 2
โรงพยาบาลเปือยน้อย 177 หมู่ 7 ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 43043
เบอร์โทรสำนักงาน 043-494002 ต่อ 101 (ฝ่ายบริหาร)

ติดต่อผ่าน Facebook หรือ Line รพ.

สายตรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย

สายตรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย
สายตรงผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย

ติดต่อผ่านฟอร์มออนไลน์