ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกพนักงานบริการ

26/04/2017 by admin0
img_jobs_news.png

ตามที่โรงพยาบาลเปือยน้อย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ปีงบประมาณ 2560 ตามประกาศโรงพยาบาลเปือยน้อย ลงวันที่ 5 เมษายน 2560 บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงพยาบาลเปือยน้อย จึงขอประกาศผลสอบคักเลือก ดังเอกสารแนบนี้

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกพนักงานบริการ_05042560

 

โรงพยาบาลเปือยน้อย
177 หมู่ 7 ตำบลเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
043-494002,003 ต่อ 101 (ในวันและเวลาราชการ)  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.