รพ.เปือยน้อย จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก

12/10/2017 by admin0

โรงพยาบาลเปือยน้อย นำโดย พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย งานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และงานสุขศึกษา จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ในกลุ่มผู้สุงอายุโรงพยาบาลเปือยน้อย ณ ห้องประชุมอำเภอเปือยเปือยน้อย ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.