ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเปือยน้อย

18/10/2017 by admin0
img_news_purchase.png

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเปือยน้อย

1.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ปี 2561

2.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2561

3.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2561

4.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทันตกรรม ปี 2561

5.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ก่อสร้าง ปี 2561

6.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การเกษตร ปี 2561

7.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2561

8.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2561

9.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว ปี 2561

10.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ปี 2561

11.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานพาหนะ ปี 2561

12.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน ปี 2561

13.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ปี 2561

14.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุก่อสร้าง ปี 2561

15.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ ปี 2561

16.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเครื่องแต่งกาย ปี 2561

17.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้าน-งานครัว ปี 2561

18.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุเชื้อเพลิง ปี 2561

19.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้า ปี 2561

20.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุยานพาหนะ ปี 2561

21.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน ปี 2561

22.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ปี 2561

23.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ปี 2561

 

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 โรงพยาบาลเปือยน้อย

1.แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดงบค่าเสื่อม ปี 2561

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.