รพ.เปือยน้อย จัดโครงการอบรมผู้ใช้งานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์

01/11/2017 by admin0

รพ.เปือยน้อยได้จัดโครงการอบรมผู้ใช้งานระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งาน โดยมี คุณเดชา สายบุญตั้ง จาก รพร.ด่านซ้าย จ.เลย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกู่ทอง รพ.เปือยน้อย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.