รพ.เปือยน้อย จัดกิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาลเปือยน้อย ประจำปี 2561

15/12/2017 by admin0

โรงพยาบาลเปือยน้อย จัดกิจกรรมงานมหกรรมงานคุณภาพ โรงพยาบาลเปือยน้อย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีบุคลากรสนใจเข้าร่วมส่งผลงานนวัตกรรม และ CQI โดยมี นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย เป็นประธานและคณะกรรมการ โดยจัดขึ้นในวันที่ 14 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลเปือยน้อย จ.ขอนแก่น


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.