รพ.เปือยน้อย ออกมอบรถเข็นให้ผู้ป่วย

30/12/2017 by admin0

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย ออกมอบรถเข็นผู้ป่วยให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้เองในพื้นที่บ้านหัวฝาย และเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านโนนเหลี่ยม บ้านหัวฝาย ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามการรักษา ร่วมกับนายสัมภาษณ์ ศรีหงส์ นายอำเภอเปือยน้อย นายคมกริช สิริภาคย์โสภณ สสอ.เปือยน้อย นายไพฑูรย์ ผิวผาง นายก ทต.เปือยน้อย และสว่นราชการ ในการออกมอบผ้าห่มและสอบถามปัญหาของชุมชน ในวันที่ 29 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ณ บ้านหัวฝาย-บ้านโนนเหลี่ยม ต.เปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น[/box]

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.