ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าเสื่อมปี 61)

13/03/2018 by admin0
img_news_purchase.png

ประกาศโรงพยาบาลเปือยน้อย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (งบค่าเสื่อม ปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)[/box]

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารนี้
Download เอกสาร


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.