ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานการจัดการ

31/12/2018 by admin0
img_dep.png

pattama

น.ส.ปัทมา ยุพิน
หัวหน้ากลุ่มงานการจัดการ

หน่วยงานย่อย

 1. งานบริหาร
 2. งานธุรการ
 3. งานการเจ้าหน้าที่
 4. งานการเงินและบัญชี
 5. งานพัสดุ
 6. งานยานพาหนะ
 7. งานซ่อมบำรุงและงานสนาม
 8. งานรักษาความปลอดภัย

อัตรากำลัง  19  คน

เป้าหมายหน่วยงาน
ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้

เบอร์โทรภายใน : 201 • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
 • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
 • ▶ Fax : 043-494002
 • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
 • ▶ Page : facebook.com/pnhos
 • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.