รพ.เปือยน้อย ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเปือยน้อย ไม่ทนต่อการทุจริต”

01/01/2019 by admin0
2018-12-28_151123-1024x683.jpg

พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเปือยน้อย นำบุคลากรร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลเปือยน้อย ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลเปือยน้อย


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.