รพ.เปือยน้อย ร่วมปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าตึกผู้ป่วยนอก

05/03/2019 by admin0
2019-03-01_135857-1024x683.jpg

พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง นำบุคลากร ร่วมปรับภูมิทัศน์ด้วยการปลูกต้นไม้ เพื่อลดแสงและสร้างความร่มรื่นให้แก่ผู้มารับบริการบริเวณหน้าตึกผู้ป่วยนอก ในวันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๒


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.