บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับระดับดีเด่นและระดับดีมาก รพ.เปือยน้อย ปี 2561

25/03/2019 by admin0
img_news_pr.png

รอบการประเมินที่2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.