ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดทำห้องพิเศษสงฆ์อาพาธ และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.เปือยน้อย

19/04/2019 by admin0
img_news_pr.png

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดทำห้องพิเศษสงฆ์อาพาธ และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
โรงพยาบาลเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ท่านผู้ประสงค์ร่วมบริจาค สามารถร่วมบริจาคได้ที่
– งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 โรงพยาบาลเปือยน้อย
– โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. สาขาอำเภอเปือยน้อย
เลขที่ 02 015 622 4745
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคสร้างห้องพิเศษสงฆ์อาพาธและครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลเปือยน้อย” (Puainoi Hospital)
_______________
* ท่านที่บริจาคยอด 500 บาทขึ้นไป
สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จรับเงิน โดยการแจ้ง ชื่อ-สกุล วันที่โอนเงิน จำนวนยอดเงิน และหลักฐานการโอนเงิน
ที่งานการเงิน ชั้น 2 โรงพยาบาลเปือยน้อย
หรือส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่อีเมลงานการเงิน
nisachon.303@gmail.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.