โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อำเภอเปือยน้อย

19/02/2020 by admin0
mmg63-1024x682.jpg

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ท่านนพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ นพ.อดุลย์ บำรุง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อำเภอเปือยน้อย ซึ่งร่วมดำเนินการกับมูลนิธิกาญจนบารมี โดย ได้รับการกล่าวต้อนรับจาก พ.อ.อ.ทวี บุญช่วย นายอำเภอเปือยน้อย และกล่าวรายงานโดย พญ.สุมาลี วนาทรัพย์ดำรง ผอ.รพ.เปือยน้อย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และเน้นการค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก และเพิ่มการเข้าถึงบริการ Mammogram ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ซึ่งมีกิจกรรมการซักประวัติคัดกรองมะเร็งเต้านม การสอนตรวจเต้านมด้วยตนเองจากหุ่นสาธิตเสมือนจริง การรับฟังความรู้จากวีดีทัศน์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ซึ่งมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายสนใจเข้ารับบริการมากถึง 486 ราย พบกลุ่มเสี่ยง 93 ราย ได้รับการตรวจด้วยวิธี Mammogram 11 ราย, U/S 14 ราย พบผลผิดปกติ
– BIRAD 1 จำนวน 1 ราย
– BIRAD 2 จำนวน 8 ราย
– BIRAD 3 จำนวน 3 ราย
– BIRAD 4A จำนวน 2 ราย
– Refer รพ.ขอนแก่น 2 ราย

ทั้งนี้อำเภอเปือยน้อยยังได้ร่วมสมทบทุนเข้ามูลนิธิกาญจนบารมีเป็นจำนวนเงิน 17,600 บาท

2020-02-17_MMG_013
2020-02-17_MMG_001
2020-02-17_MMG_002
2020-02-17_MMG_003
2020-02-17_MMG_004
2020-02-17_MMG_005
2020-02-17_MMG_006
2020-02-17_MMG_007
2020-02-17_MMG_008
2020-02-17_MMG_009
2020-02-17_MMG_010
2020-02-17_MMG_011
2020-02-17_MMG_012
2020-02-17_MMG_014
2020-02-17_MMG_015
2020-02-17_MMG_016
2020-02-17_MMG_017
2020-02-17_MMG_018
2020-02-17_MMG_019
2020-02-17_MMG_020
2020-02-17_MMG_021
2020-02-17_MMG_022
2020-02-17_MMG_023
2020-02-17_MMG_024
2020-02-17_MMG_025
2020-02-17_MMG_026
2020-02-17_MMG_027
2020-02-17_MMG_028
2020-02-17_MMG_029
2020-02-17_MMG_030


  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.