Blog

CLASSIC LIST

pdpa-01-1024x316-1.png
30/มิ.ย./2022

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลเปือยน้อย

 

Download

 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

2021011815321901-1024x683.jpg
21/ม.ค./2021

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คุณคำปอน นาให้ผลร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย ให้แก่โรงพยาบาลเปือยน้อย

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านผู้บริหารและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง


2021011315112501-1024x683.jpg
14/ม.ค./2021

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา คุณปนัดดา อยู่วิทยา ในนามกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ร่วมบริจาคเงินและของอุปโภคบริโภค ให้แก่โรงพยาบาลเปือยน้อย

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านผู้บริหารและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมาดปรารถนา สุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งปวง


img_news_pr.png
12/มี.ค./2020

รอบประเมิน  ณ  1  ตุลาคม 2562  ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน  2562

หน่วยงาน  โรงพยาบาลเปือยน้อย

  ระดับดีเด่น

 ลำดับที่

 ชื่อ – สกุล 

1

  นางเบญจพร  วัฒนศิริเวช

2

  นางจุฬาลักษณ์  นาให้ผล

3

  นางสาววรารัตน์   กัณหาป้อง

4

  นางนฤมล   ผิวผาง

5

  นางวัชราภรณ์   นาฬิกุล

6

  นายสุภณ   ประพันธ์

7

  นายพันธนวัฒน์  นาคลาย

8

  นางสาวนิศาชล  กันหาบาง

9

  นางสาวสุทธิลักษณ์   นามลิวัลย์

10

  นางสาวนวพร  แมนมนตรี

11

  นางสาวศิริพร  ดวงทองพล

12

  นายกานต์  ชัยทอง

13

  นายนิติรัฐ  นาให้ผล

14

  นางสาวสุนิสา  ผาวงษา

15

  นางสาวณัฐกานต์  นากรุงศรี

16

  นางสาวณัฐนรี   สัมพันธ์สันติกูล

 

  ระดับดีมาก  

 ลำดับที่

 ชื่อ – สกุล

1

  นางสาวพรพิมล   ตลอดไธสง

2

  นางฐิติมา   หล้าหาร

3

  นางสาวมณีนุช  ประกอบนันท์

4

  นางชฎารัตน์  บุญทวี

5

  นายอัฐตพงษ์   สายจันดี

6

  นายชัยธัช   นามมา

7

  นางกอบกุล   คงแก้ว

8

  นางลำไพร  แทนสา 

9

  นางเพ็ญประภา   บัวแดง

10

  นางสาวนิรมล  รอดวินิจ

11

  นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ภูเทพคำ

12

  นางปฏิมาภรณ์   ภูมิกอง

13

  นางสมหมาย  ตีเวียง

14

  นางสาวธันยาภรณ์  ศรีชาติ

15

  นายจตุรงค์   นาโล

16

  นางสาวสุนิษา   หอมทอง

17

  นางสาวพิชญาภรณ์  ประพันธ์

18

  นางภัทรวดี  ประพันธ์

19

  นางณัฎฐวรรธน์   พลไธสง

20

  นางประพร  สาระถี

21

  นายวรวิทย์   วิเศษวุฒิ

22

  นางจารุวรรณ   ตลอดไธสง

23

  นางอรอุมา   เทต้อม

24

  นางสาวมีนา   ชินศรี

25

  นางสุรภา   พิลาออน

26

  นายเจนวิทย์   เที่ยงธรรม

27

  นางสาวพัชราพรรณ   วาปีเส

  28

  นางพรพิมล   เสนามะสอน

29

  นางสาวสุนันท์ชนก  น้ำใจดี

30

  นายวีรณัฐ    ไชยคุณ

31

  นางสาวกลิ่นผกา   ปู่แก้ว

32

  นางน้ำทิพย์   จันทร์ศรี

33

  นางสาวกัลยา   ปะวรรณะ

34

  นางสาวสุภา   อาสาทำ

35

  นายรณชัย   ภารสำเร็จ

36

  นางสาวกุลนุช   ทัพซ้าย

37

  นางสาวพาทินธิดา   ทายัง

38

  นางดัชนี   มีมุ่งบุญ 

 


img_news_pr.png
25/พ.ย./2019

คนเปือยน้อยสุขภาพดีด้วยกัน ​110​ วัน ​10 ล้าน​กิโลเมตร​
#KRUN​ #110วัน10ล้านกิโลเมตร
สร้างการรับรู้​ การมีสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย​ ลดเสี่ยงลดโรค
โหลดแอพลิเคชั่น สมัครสมาชิก แล้วส่งผลการวิ่ง


For Android
https://bit.ly/2D2yAn4
For ios
https://bit.ly/2QFBq9Cการใช้งานโปรแกรม KRUN

ข้อมูลอื่นๆ
http://krun.moph.go.th/
รายงานการเข้าร่วม
https://eacc.moph.go.th/kunrun/


img_news_pr.png
19/เม.ย./2019

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดทำห้องพิเศษสงฆ์อาพาธ และจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
โรงพยาบาลเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ท่านผู้ประสงค์ร่วมบริจาค สามารถร่วมบริจาคได้ที่
– งานการเงินและบัญชี ชั้น 2 โรงพยาบาลเปือยน้อย
– โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคาร ธกส. สาขาอำเภอเปือยน้อย
เลขที่ 02 015 622 4745
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคสร้างห้องพิเศษสงฆ์อาพาธและครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลเปือยน้อย” (Puainoi Hospital)
_______________
* ท่านที่บริจาคยอด 500 บาทขึ้นไป
สามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรและใบเสร็จรับเงิน โดยการแจ้ง ชื่อ-สกุล วันที่โอนเงิน จำนวนยอดเงิน และหลักฐานการโอนเงิน
ที่งานการเงิน ชั้น 2 โรงพยาบาลเปือยน้อย
หรือส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่อีเมลงานการเงิน
nisachon.303@gmail.com


img_news_pr.png
25/มี.ค./2019

รอบการประเมินที่2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.