Blog

CLASSIC LIST

img_pruchase_plan.png
01/ส.ค./2022

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566

 

Download

 


pdpa-01-1024x316-1.png
30/มิ.ย./2022

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โรงพยาบาลเปือยน้อย

 

Download

 

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

pnhos-2022063013164217.jpg
30/มิ.ย./2022

โครงการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อ.เปือยน้อย 2565

ภาพกิจกรรมโครงการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อ.เปือยน้อย 2565

โครงการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลเปือยน้อย

โครงการควบคุมโรคความดันโลหิตสูง อ.เปือยน้อย 2565

img_news_purchase.png
25/เม.ย./2022

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 65

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 65 โรงพยาบาลเปือยน้อย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 65
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 65
อัพเดต : 25-04-2565

img_jobs_news.png
24/มี.ค./2022

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65 ด้วย โรงพยาบาลเปือยน้อย จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ปีงบประมาณ 2565 

  • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    1   อัตรา

โรงพยาบาลเปือยน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดอ่านจากประกาศด้านล่าง

 

สอบถามเพิ่มเติม


043-494002,043-494003 ต่อ 101 งานบริหาร
หรือ งานบริหาร ชั้น 2 โรงพยาบาลเปือยน้อย
ในวัน และเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

Facebook : โรงพยาบาลเปือยน้อย


img_jobs_news.png
21/มี.ค./2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65 ด้วย โรงพยาบาลเปือยน้อย จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ปีงบประมาณ 2565 

  • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    1   อัตรา

โรงพยาบาลเปือยน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดอ่านจากประกาศด้านล่าง

 

สอบถามเพิ่มเติม


043-494002,043-494003 ต่อ 101 งานบริหาร
หรือ งานบริหาร ชั้น 2 โรงพยาบาลเปือยน้อย
ในวัน และเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

Facebook : โรงพยาบาลเปือยน้อย


pnhos-2022021109034011-1024x768.jpg
15/มี.ค./2022

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ปี 2565

โโครงการรณรงค์ป้องกันโรคโควิด-19 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ปี 2565


img_jobs_news.png
04/มี.ค./2022

ประกาศสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปี 65

ด้วยโรงพยาบาลเปือยน้อยจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ปีงบประมาณ 2565 

  • ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์    1   อัตรา

โรงพยาบาลเปือยน้อย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดอ่านจากประกาศด้านล่าง

 

สอบถามเพิ่มเติม


043-494002,043-494003 ต่อ 101 งานบริหาร
หรือ งานบริหาร ชั้น 2 โรงพยาบาลเปือยน้อย
ในวัน และเวลาราชการ (08.00-16.00 น.)

Facebook : โรงพยาบาลเปือยน้อย


pnhos-2022022411572607-1024x683.jpg
02/มี.ค./2022

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเปือยน้อย ปี 2565

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเปือยน้อย ปี 2565
โรงพยาบาลเปือยน้อยจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา


img_news_purchase.png
24/ม.ค./2022

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานก่อสร้าง 65

ตตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในงานก่อสร้าง 65

ดาวโหลดเอกสาร
  • ▶ 177 หมู่ที่ 7 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 40340
  • ▶ โทร : 043-494003 ต่อ 101 (งานบริหาร)
  • ▶ Fax : 043-494002
  • ▶ Email : pnhosⒶpnhos.go.th
  • ▶ Page : facebook.com/pnhos
  • ▶ LINE : @628ctowu

Copyright by PUAINOI HOSPITAL @2016 . All rights reserved.